Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2020. október 11. napjától visszavonásig

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja ügyfeleimnek, partnereimnek, weboldalam látogatóinak tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Adatkezelő adatai

Neve: Murányi Krisztina egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 52986693

Adószáma: 69302415-1-41

Székhelye: 1039 Budapest, Viziorgona u. 4.3. em. 22.

Telefonszáma: +(36) 30 329 5727

e-mail címe: krisztina.muranyi@gmail.com

Az Adatvédelmi Szabályzat személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A jelen Adatvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed Murányi Krisztina egyéni vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Murányi Krisztina egyéni vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

Nyilatkozat

A weblapon lévő tartalom csupán tájékoztató jellegű, szerződéses ajánlatnak nem minősül.

Murányi Krisztina egyéni vállalkozó az általam (látogató, partner, ügyfél) rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Murányi Krisztina egyéni vállalkozó elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, ezért arra törekszik, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményben rögzítetteknek, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének, továbbá a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR-nak (General Data Protection Regulation), az Európai Unió új egységes adatvédelmi szabályozásának.

Murányi Krisztina egyéni vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldala látogatói, partnerei, ügyfelei által rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja és ehhez az érintettek előzetes hozzájárulását kéri illetőleg lehetőséget biztosít számukra, hogy a felhasználás ellen tiltakozhassanak. Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szabályok a látogatók, partnerek, ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem Murányi Krisztina egyéni vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatai védelmére vonatkoznak. A látogatók, partnerek, ügyfelek által önszántából nyilvánosságra hozott saját személyes adataira jelen szabályok nem vonatkoznak.

Murányi Krisztina egyéni vállalkozó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.

A weboldal „Mások mondták rólam” pontjában közzétett személyes adatok:

Az itt feltüntetett vélemények vagy keresztnévvel szerepelnek (így nem azonosítható a véleményt író magánszemély), vagy teljes név kiírásával, esetleg a véleményező fényképével. Ez utóbbi esetben kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményt író teljes neve, véleménye és képmása, amennyiben ehhez hozzájárulását adta. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az ilyen módon kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.