Tanulócsoportok, önismereti csoportok, együtt szálló madarak

A csoportok célja, hogy együtt, közösségben, egymást támogató, elfogadó és inspiráló légkörben beszéljük meg és dolgozzuk fel a bennünket éppen foglalkoztató élettémáinkat.

Egymást és önmagunkat bátorítva, kíváncsisággal és érdeklődéssel, megértéssel és befogadással.

Segítő eszközöket használunk, rajzolunk, alkotunk, táncolunk, ami segíti a gondolataink és érzelmeink egymással való megosztását, kifejezését.

Szemléletet és módszereket is tanulunk, gyakorlunk a tiszta, minősítés mentes kommunikációra és az önmagunkkal való bensőséges kapcsolat ápolására.

Ezekben a csoportokban nincsen a szokásos értelemben vett tanár és tanítvány, a csoportvezető inkább csak régebben foglalkozik egy adott témával és abban a saját érintettségét már alaposan szemügyre vette.

Induló csoportok

Születőben.