Tanulócsoportok, önismereti csoportok, együtt szálló madarak

Tanulócsoportok

A tanulócsoportok célja, hogy együtt, közösségben, egymást támogató és elfogadó légkörben beszéljük meg és dolgozzuk fel a bennünket éppen foglalkoztató élettémáinkat.

Egymást bátorítva, egymás iránti kíváncsisággal és érdeklődéssel, megértéssel és befogadással.

Segítő eszközöket használunk, rajzolunk, alkotunk, táncolunk, ami segítit a gondolataink és érzelmeink egymással való megosztását, kifejezését.

Szemléletet és módszereket is tanulunk, gyakorlunk a tiszta, minősítés mentes kommunikációra és az önmagunkkal való bensőséges kapcsolat ápolására.

Induló csoportok

Születőben. Várva a biztonságos csoportos találkozásokat ismét.